en

Đăng ký học

  • Cách 1: Quý phụ huynh có thể tải mẫu ĐƠN NHẬP HỌC, điền đầy đủ thông tin và nộp về địa chỉ:
    Trường mầm non Happy World
    Địa chỉ: 75 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
  • Cách 2: Đăng ký qua fanpage của nhà trường: facebook.com/truongmamnonhappyworld
  • Cách 3: Quý phụ huynh có thể đăng ký học cho trẻ bằng cách điền thông tin vào Đơn xin nhập học bên dưới:

Đơn nhập học

Thông tin học sinh

Họ và tên* Tên thường gọi
Ngày, tháng, năm sinh* Giới tính
  • Nam
  • Nữ
Quốc tịch
Ảnh 4x6cm
Ngôn ngữ chính
Ngôn ngữ khác

Thông tin về cha

Họ và tên cha*
Năm sinh
Quốc tịch
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam
Số điện thoại*
Email

Thông tin về mẹ

Họ và tên mẹ*
Năm sinh
Quốc tịch
Địa chỉ cư trú tại Việt Nam
Số điện thoại*
Email

Thông tin liên hệ người đỡ đầu

Họ và tên
Năm sinh
Quốc tịch
Mối quan hệ với học sinh
Số điện thoại
Email

Thông tin anh, chị em

Họ và tên
Năm sinh
Giới tính
Lớp
Trường

Chương trình đào tạo

(Phụ huynh đánh dấu "x" vào ô trống vào Chương trình học mong muốn)


Quá trình học tập của học sinh năm học trước

Trường Tỉnh, Thành phố Lớp học
(thời gian)
Ghi chú thành tích, năng khiếu, tình trạng sức khỏe - tâm lý, tính cách...