[In trang]
STORY TIME - HAPPY WORLD
Thứ năm, 02/04/2020 - 22:28
Khác biệt với những bài học trước, hôm nay cô Phương Anh sẽ kể cho các con nghe 2 câu chuyện vô cùng thú vị là "Bunny loves candy và Exercise is important". Hãy cùng theo dõi và làm quen với các bạn nhỏ trong hai câu chuyện này nhé.
Khác biệt với những bài học trước, hôm nay cô Phương Anh sẽ kể cho các con nghe 2 câu chuyện vô cùng thú vị là: Bunny loves candy và Exercise is important.
Chúng mình hãy cùng cô Phương Anh làm quen với các bạn trong hai câu chuyện này nhé!