en

Happy world

  • Thông điệp từ nhà sáng lập

  • Tầm nhìn - Sứ mệnh

  • Đội ngũ nhân sự

  • Cơ sở vật chất

Chương trình giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

Các lớp học thuộc Chương trình chuẩn tại Happy World sẽ học theo Chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Bên cạnh Chương trình chuẩn, Happy World có Chương trình nâng cao với giáo trình giảng dạy có sự kết hợp của chương trình học từ các nước tiên tiến trên thế giới và cách tiếp cận hiện đại.

Ươm hạnh phúc - Sáng tương lai

Một ngày của bé